Thursday, September 26, 2019
कॅमेर्‍याचा सेन्सर आणि त्याचे महत्व

कॅमेरा बनवणार्‍या कंपन्या सतत आमचा कॅमेरा जास्त मेगापि़क्सेलचा आहे त्यामुळे त्यवर काढलेले फ़ोटो कसे उत्तम येतात हे सांगत असतात .
पण मेगापि़क्सेलपेक्षा मह्त्वाचा असतो तो sensor size त्यामुळेच १० मेगापि़क्सेलच्या DSLR वर
काढलेला फ़ोटो हा १६ मेगापि़क्सेलच्या फ़ोन कॅमेर्‍याने काढलेल्या ओटोपेक्षा चांगला असतो.
कारण एकच sensor size.

Sensor  size का महत्वाचा असतो ?
कॅमेर्‍यात पूर्वी फ़िल्म वापरायचे त्याऐवजी आता image sensors असतात आणि त्याच्या आकारवरच फ़ोटो कसा येइल ते ठरते
image sensor मधे लक्षावधी photosites असतात ज्यावर लेन्समधुन काय दिसते याची माहिती साठवली जाते. म्हणजेच सेन्सर मोठा असेल तर त्यावर अर्थातच जस्त माहितीटिपली आणि साठवली जाते आणि फ़ोटो अधिक चांगले येतात

Sensor  size comparison


Sensor size comparison


या फ़ोटोंवरुन नक्की समजते कि sensor size किती मह्त्वा्चा आहे.


No comments:

Post a Comment